De opleidingRestauratie Voegen

Praktisch én theoretisch

De opleiding Restauratie Voegen wordt gegeven op MBO-niveau 3. In de praktijk betekent dit dat het niveau van de theorie pittig genoemd mag worden. Je krijgt bijvoorbeeld een vak als Bouwgeschiedenis. Dit is een belangrijk onderwerp voor de restauratievoeger. Je werkt immers altijd in een historische omgeving. Hoe is het gebouw ontstaan, welke technieken en materialen zijn gebruikt? Belangrijk om te weten voor je aan het werk gaat. De lesstof is verdeeld in een theoriedeel en een praktijkdeel. In het vakboek wordt de theorie behandeld en in het werkboek staan de opdrachten, die je gaat maken om je de stof eigen te maken.

Perspectief

Na de opleiding kun je aan het werk als gespecialiseerd restauratievoeger. Ook biedt deze MBO-3 opleiding aansluiting op de MBO-4 opleidingen voor restauratie zoals de opleiding Specialist Restauratie Metselen en de opleiding Professional Restauratie. Deze opleidingen worden door het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen in overleg met de restauratiebranche constant up-to-date gehouden.

Werkgever of ZZP-er?

De opleiding staat open voor zowel medewerkers met een vast dienstverband als ZZP-ers. Een dienstverband bij een bouwbedrijf is wenselijk i.v.m. de mogelijkheid om praktijkopdrachten onder begeleiding van een leermeester te kunnen uitvoeren. Voor ZZP-ers zal in overleg gekeken worden op welke wijze de praktijkopdrachten begeleid kunnen gaan worden.